Vanliga frågor

Ett köp i Spanien har en behandlingstid för advokater, notarier och banker på cirka 6-8 veckor, oavsett om du köper ett hus eller en lägenhet. Hela köpet görs på spanska. Vi är naturligtvis här för att hjälpa dig, men vi rekommenderar alltid att du anlitar en advokat eller en representant som också kan hjälpa dig med de juridiska frågorna.

När du köper ett hem på Costa del Sol tillkommer vissa skatter och avgifter för att slutföra köpet. Vi kommer naturligtvis att hjälpa dig genom hela processen, men kort sagt kan man säga att det finns olika belopp beroende på om köpet gäller ett begagnat hem eller om det gäller nyproducerade bostäder.

Vid köp av begagnade bostad: 7% skatt. Utöver detta tillkommer 1% + moms till advokaten.

När du köper en nyproducerad bostad tillkommer istället moms:

10% moms (IVA) (Impuesto sobre el valor añadido)
1,5% stämpelskatt (IAJD lmpuesto de Actos Juridicos Documentados)
2,0% av kostnaden till notarien och 1% till fastighetsregistret samt moms till advokaten.

Det är viktigt att använda en advokat som ser till att fastigheten du köper är helt laglig och att det inte finns några skulder eller intäkter som måste rensas av säljaren.

VI kan vi rekommendera några erfarna advokatbyråer som kan vägleda dig genom hela köpprocessen på ditt eget språk, men om du vill kan du naturligtvis anlita din egen advokat.

Advokaten är den person som kommer att förbereda köpeavtalet och i detta skede betalas en procentandel av fastighetspriset. Då kommer du också att ange ett datum för slutförande hos notarien. Efter att du har undertecknat lagfarten hos notarien hjälper din advokat dig med namnändringar, kontrakt för el, vatten och telefon med mera.

Empadronamiento, även känd som Padrón Municipal de Habitantes, är ett kommunregister, liknande en röstlängd. Registrering i registret placerar en invånare i en stad på listan över lokala invånare.

Registrering hos Padrón Municipal de Habitantes är obligatorisk för alla som flyttar till Spanien och planerar att bo här i mer än sex månader om året. Man kan registrera sig individuellt eller som familj.

Nej, Det måste man inte. Det räcker med att kontakta En mäklarfirma. Vi på Hostedby har tillgång till samtliga lägenheter och hus som finns till salu på hela Costa del Sol. Tillsammans med de flesta seriösa mäklarföretag har vi ett gemensamt mäklarsystem som alla solkustens mäklare jobbar i och delar sina bostäder med varandra.

Således räcker det med att gå till EN mäklare som ser till att hitta bostaden ni söker, som ser till att allt går rätt till, att alla papper är i ordning och att Ni får den rådgivning och vägledning ni önskar inför ert köp. Observera att det heller inte påverkar priset på bostaden. Mäklarnas provision delas mellan varandra och betalas alltid av säljaren.

Tillsammans med din Hosteby-mäklare hjälper vi dig att ansöka om ett sk. NIE-nummer (lite som ett personnummer som identifierar dig och ger dig möjlighet att teckna avtal i Spanien.

Ett NIE-nummer ansöks om INNAN du kan göra ett köp. Utan NIE-nummer kan man inte söka lagfart etc. Många av våra kunder ansöker om sitt NIE-nummer innan de anländer till Spanien. Detta kan göras via den spanska ambassaden i Sverige. Det tar cirka 3 veckor att få sitt NIE-nummer, och intyget är giltigt i 3 månader från utfärdandet.

Det är två svenska skatter som drabbar den som äger en spansk fritidsbostad men fortfarande är bosatt i Sverige. Dessa är skatt vid uthyrning och skatt vid försäljning.

SKATT PÅ HYRESINTÄKTER
I Spanien måste man deklarera sina hyresintäkter kvartalsvis på blankett 210 från skattemyndigheten. Detta även om man inte har hyrt ut sin fastighet under denna perioden. I Spanien betraktas det som att man fått hyresersättning och förmånsvärdet som ska deklareras är 2 % av fastighetens taxerings värde (Valor Catastral). I Sverige är de första 40000 kronorna fria från skatt och om hyresinkomsten är högre än detta beskattas denna med ett avdrag på 20 procent. Spanien kräver att hyresinkomsten ska skattas även där eftersom fastigheten är spansk och de har förtur på detta. Den skatt som du betalar i Spanien kan du sedan dra av i den svenska deklarationen.

KAPITALVINSTSKATT VID FÖRSÄLJNING
När man säljer en fastighet i Spanien måste man även göra en kapitalvinstdeklaration i Sverige där man deklarerar den blivna förlusten eller vinsten. Vinsten beskattas med 22 procent i Sverige och sen måste man inom 3 månader betala in 19 procent av kapitalvinstskatten till de spanska skattemyndigheterna. Köparen av fastigheten är skylig enligt lag att betala in tre procent av köpeskillingensom förskott på eventuell reavisnt till spanska skattemyndigheterna, dvs att säljaren endast får ut 97 procent av köpesumman vid lagfartskrivning. Dessa 3 procent som är inbetalda av köparen har sedan säljaren tillgodo i sin kapitalvinstdeklaration. Skatten som är betald i Spanien har du tillgodo i Sverige.

Rulla till toppen
Vi använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse. Se vår integritetspolicy.